Povezave :
Povezave do informacij:


zdis - Zveza delovnih invalidov Slovenije

OBČINA IDRIJA

OBČINA CERKNO

Zdravstveni dom Idrija

Dom upokojencev Idrija

Društvo upokojencev Idrija
http://icra.si/datoteke/foto/icra-logo/Icra_logo160.jpgIdrijsko-Cerkljanska razvojna agencija

Regionalno stičišče NVO Planota


cili za deloKlinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

R E S O L U C I J A
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020Zaposlovanje in delo invalidov
PROJEKTNI SVET ZA VPRAŠANJA USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Ukrepi za zajezitev širjenja okužbZANIMIVOSTI:

VISITIDRIJA.SI