Pozdravljeni na spletni strani Medobčinskega društva invalidov Idrija-CerknoOBVESTILO
RAZPIS KAPACITET ZDIS ZA LETO 2023
VEČ NA SRANI OBVESILA
.....


MDI Idrija-Cerkno

vabi k vpisu nove člane in prostovoljce

Več na strani

Medobčinsko društvo invalidov Idrija – Cerkno, ki združuje delovne in ostale invalidne osebe stanujoče v občinah Idrija in Cerkno je bilo ustanovljeno leta 1969 kot Društvo invalidov Idrija. Po razdelitvi občine Idrija na dve novi občini Idrija in Cerkno, se je društvo leta 2006  preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov IDRIJA-CERKNO.


Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo ter njihove zastopnike.

 

Društvo je vključeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije zaradi izvajanje enotne socialno - zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji. Konkretne naloge in način skupnega delovanja določa statut Zveze delovnih invalidov Slovenije.

URADNE URE

SREDA od 9,00 ure do 11,00
in od 15,00 ure do 17,00 ure
ČLANARINA 2023


Obveščamo vse člane Medobčinskega društva invalidov Idrija-Cerkno, da poravnajo članarino za leto 2023 in s tem uveljavljajo ugodnosti za člane ZDIS v letu 2023. Obenem vabimo v naše društvo nove člane.Ugodnosti ZDIS na spletni strani ZDIS (Zveza delovnih invalidov Slovenije)
50-letnica


1969-2019
MDI Idrija-Cerkno
ZBORNIK OB 50LETNICI..POVEZAVA


Vabimo vse zaiteresirane, da se včlanijo v naše društvo


V mesecu Septembru se pričnejo delavnice ročnih del


rocna dela
Zadnje novice........,

Ermin Oblak je dokazal, da tudi invalidi zmorejo romarsko pot


Vabimo vse zaiteresirane, da se včlanijo v naše društvo

V mesecu Septembru se pričnejo delavnice ročnih del

rocna dela
Za izdelavo spletnih strani in gostovanje smo uporabili naslenje programe
Document made with KompoZer
Spletne strani so izdelane v društvu MDIIC